GUDHJEM KIRKE AFHOLDER ORIENTERING- OG MENIGHEDSMØDE

Torsdag d. 11. juni kl. 19 , Gudhjem svømmehals cafeteria.

Menighedsrådet indkalder alle interesserede til ovenstående.

Orienteringsmødets formål er at sikre åbenhed og skabe interesse om menighedsrådsvalget.

Vi påtænker at drøfte de ideer og ønsker der måtte være til det kirkelige liv og menighedsrådets prioriteringer.

Vi vil også orientere om menighedsrådsvalgets afholdelse.

Yderligere ønsker vi at benytte lejligheden til at undersøge, hvem der er interesserede i at opstille som kandidater og stedfor-trædere på efterårets valgforsamling, og om der er nok til at danne et fuldtalligt menighedsråd.

Menighedsrådet vil bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

 

Vi byder på kaffe, øl eller sodavand.   

 

 

DE NÆSTE GUDSTJENESTER

Kalender