FRIHEDS- OG FÆDRELANDSSANGE I GUDHJEM KIRKE

Torsdag den 1. august kl. 20:00 

Vi synger friheds- og fædrelandssange sammen, og præsten læser lyrik og tekster fra besættelsestiden.

Ved organist Thorbjørn Jensen og sognepræst Meghan Welsch Jakobsen.

 Arrangeret af Østerlars og Gudhjem pastorat

BABYSALMESANG

Babysalmesang

Holder sommerferie

(babyer fra ca. 2 mdr.)

Tirsdage kl. 10 i Gudhjem kirke.

Sidste tirsdag i måneden er vi på Klippebo plejecenter.

Der er løbende optag.  

Instruktører er Ursula Bambuch og Thorbjørn Jensen.

Tilmelding og spørgsmål til Thorbjørn på 

61304738 eller thorbjoern.jensen@gmail.com

VINTER 2018PÅ KIRKEGÅRDEN

 

PÅSKEN I GUDHJEM KIRKE 2018

KONFIRMATION 2020

Vi holder indskrivningsgudstjeneste for konfirmander og forældre onsdag den 28. august kl. 17:00 i Østerlars kirke.

Bagefter mødes vi til kaffe, sodavand og kage i præstegården i Østerlars, og præsten fortæller lidt om konfirmationsforberedelsen og besvarer praktiske spørgsmål. 

Konfirmationsforberedelsen ligger onsdage fra kl. 14:30 til 16:00.

Der vil også være en konfirmanddag på en lørdag i løbet af foråret. For mere information kan man kontakte sognepræst Meghan Welsch Jakobsen på 30708054.

 

DE NÆSTE GUDSTJENESTER

Kalender