GUDHJEM KIRKE RENOVERING 2020

Da det nye menighedsråd tiltrådte primo 2019  skulle vi ret hurtigt danne os et tjek på vedligeholdelsesstanden så vi kunne søge ekstraordinære midler til istandsættelse at kirken.

Det var meningen at kirkens udvendige træværk skulle males, men stikprøver viste at vindskeder og tårnluger var med trænedbrud, og det derfor ikke gav mening af ofre maling på dette. Endvidere var der skader på skiffertaget og zinkinddækningerne. Yderligere var fugerne i facaderne løsnede, og vores venterum i kirken var med skimmel og fugt.

Der blev afholdt licitationer på de forskellige arbejder og søgt de nødvendige midler, og da provstiet gerne ville prioritere disse arbejder, fik kirken ekstraordinært bevilget ca. 300.000 kroner .

Dåbsrummet blev klar inden kirkens åbning på Kristelig Himmelfartsdag.  Og nu er de øvrige håndværkere i fuld gang med tagarbejder der kræver stilladser og senere kæmpe lift til at nå det øverste træværk på kirketårnet.

Bygningskonstruktør Johan Lorentzen er projektleder.

DE NÆSTE GUDSTJENESTER

Kalender