REFERATET FRA MENIGHEDSRÅDSMØDE 2021

EFTER SNESTORMEN

En skøn dag på kirkegården

GUDHJEM KIRKE

Gudhjem Kirke en gotisk kirke fra 1893

Altertavlen og prækestolen er fra den Sankt Annes kapel,. som man kan se resterne af ude på kirkegården.

DE NÆSTE GUDSTJENESTER

Kalender