Valgte medlemmer:

Jakob van Oord Post (Formand)
Kastanievej 12
Gudhjem
3760 Gudhjem
Tlf: +46 702799801
mail: Jakob.van.oord.post@gmail.com

Kirsten Laurberg Lund (Næstformand)
Peter Kochsvej 6
Gudhjem
3760 Gudhjem

Bitten Danig (Kirkeværge Gudhjem Kirke)
Gravens dal 42
Gudhjem
3760 Gudhjem
Tlf: 22519150
mail: bitten@danig.dk

Mikael Hammerlund (Kasserer)
Ejnar Mikkelsenvej 1
Gudhjem
3760 Gudhjem

Kirsten Laurberg Lund (Kontaktperson)
Peter Kochsvej 6
Gudhjem
3760 Gudhjem

Johan Lorentzen(Bygningssagkyndig)
Kirkestien 2
3760 Gudhjem
tlf. 20206923 
mail: lorentzenjohan@gmail.com

Fast medlem:

Sognepræsten
Gudhjemvej 28
Østerlars
3760 Gudhjem

REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDER 2021

REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDER 2019