Valgte medlemmer:

Jakob van Oord Post (Formand)
Kastanievej 12
Gudhjem
3760 Gudhjem

Tlf: +46 702799801

Mail: Jakob.van.oord.post@gmail.com

Kirsten Laurberg Lund (Næstformand)
Peter Kochsvej 6
Gudhjem
3760 Gudhjem

Bitten Danig (Kirkeværge(Gudhjem Kirke)
Gravens dal 42
Gudhjem
3760 Gudhjem

Tlf: 22519150

Mail: bitten@danig.dk

Mikael Hammerlund (Kasserer)
Ejnar Mikkelsenvej 1
Gudhjem
3760 Gudhjem

Kirsten Laurberg Lund (Kontaktperson)
Peter Kochsvej 6
Gudhjem
3760 Gudhjem

Johan Lorentzen(Bygningssagkyndig)
Kirkestien 2

3760 Gudhjem

 

Født medlem:

Sognepræsten
Gudhjemvej 28
Østerlars
3760 Gudhjem