FORTÆLLINGER OM GUDHJEM KIRKE

Gudhjem Kirke ligger hævet højt over det smukke Gudhjem på Bornholm synlig for Østersøens sejlende. 

Kirken blev indviet 3. september 1893 og tegnet af professor Mathias Bidstrup.
Bygningen er opført i granitkvadre, og skib, tårn og apsis er belagt med skifertag. Kirken blev opført ganske tæt på Skt. Anna kapel, som var fra 1200-tallet, og som nu ligger som en ruin synlig fra kirkegården.

Altertavlen er fra en tidligere kirke i byen. Den er en trefløjet, sengotisk skabstavle og stammer fra ca. 1475, sandsynligvis skabt i Lübeck. Tavlens motiv er sjældent og viser Maria, Jesu mors jordefærd. Tavlen rummer hele otte eller ni kvindefigurer.

Prædikestolen stammer ligeledes fra en tidligere kirke og er oprindeligt fremstillet i 1575. Den er i et vist omfang omarbejdet i 1789. Stolen består af fire fag, som hver rummer en figur af de fire evangelister.

 

 

HENT FOLDEREN OM GUDHJEM KIRKE HER