VISION FOR GUDHJEM OG ØSTERLARS SOGNES PASTORAT

En levende kirke, mangfoldig og i udvikling

Mangfoldig

+ Vi er en kirke, der rummer mennesker af mange slags med mange forskellige fortolkninger af kristendommen
+ Vi ønsker at tilbyde forskellige slags gudstjenester og aktiviteter

Levende

+ Vores kirke bygger på en stærk tradition og er samtidig hele tiden i bevægelse
+ Vi ønsker, at undersøge nye udtryksformer og arbejder ud fra den tanke, at vi lærer mindst lige så meget af at fejle som af vores succeser
+ Vi ønsker at inddrage andre i vores arbejde og at prioritere samarbejde med lokale mennesker og institutioner

Kirke

+ Det er vores kerneopgave som kirke at forkynde det kristne budskab og formidle den kristne tradition
+ Vi er et fællesskab af såvel lønnede som frivillige. Ansatte og frivillige har fælles ansvar for at løfte vores opgave som kirke
+ Vi ønsker, at gøre kristendommen og de kristne grundbegreber relevante og nærværende for mennesker

I udvikling

+ Vi ønsker, at flere skal komme i berøring med kirke og opleve kirken som relevant og nærværende i deres liv

FORTÆLLINGER OM GUDHJEM KIRKE

Gudhjem Kirke ligger hævet højt over det smukke Gudhjem på Bornholm synlig for Østersøens sejlende. 

Kirken blev indviet 3. september 1893 og tegnet af professor Mathias Bidstrup.
Bygningen er opført i granitkvadre, og skib, tårn og apsis er belagt med skifertag. Kirken blev opført ganske tæt på Skt. Anna kapel, som var fra 1200-tallet, og som nu ligger som en ruin synlig fra kirkegården.

Altertavlen er fra en tidligere kirke i byen. Den er en trefløjet, sengotisk skabstavle og stammer fra ca. 1475, sandsynligvis skabt i Lübeck. Tavlens motiv er sjældent og viser Maria, Jesu mors jordefærd. Tavlen rummer hele otte eller ni kvindefigurer.

Prædikestolen stammer ligeledes fra en tidligere kirke og er oprindeligt fremstillet i 1575. Den er i et vist omfang omarbejdet i 1789. Stolen består af fire fag, som hver rummer en figur af de fire evangelister.

 

 

SANKT ANNÆ KAPEL

billede lånt af Gudhjem museum
billede lånt af Gudhjem museum
billede lånt af Gudhjem museum
 

 

Kapellet blev formodentligt bygget i 1200-tallet af hanseater, der kom for at købe gudhjemboernes fisk. Det menes Sankt Annæ Kapel i middelalderen er blevet brugt både af hanseaterne og gudhjemboerne.

Ifølge overleveringen var en greve i havsnød ud for Gudhjem. Greven bad til sin helgen Sankt Anna om at blive ført sikkert i land, hvis han blev ført sikkert i land, ville han give en kiste med guld til at opføre en kirke på stedet. Hans skib blev ført ind i mellem klipperne i Pengekisten, hvor vandet er dybt. Greven gik i gang med at opføre kapellet på Nørresand, men det gik ikke godt, for hver nat rev de underjordiske ned, hvad man havde bygget om dagen. Greven spurgte gudhjemboerne om at tale med de underjordiske, de underjordiske fortalte så, hvor de ville have opført kapellet, nu gik det hurtigt med opførelsen, for de underjordiske byggede om natten og menneskene byggede om dagen.

Kapellet var en gotisk langhusbygning 17,5 x 6, 5 m, der har været en tidligere senromansk bygning, der er blevet ombygget, det tidligere kapel fandt man spor af ved opmålingerne, der fandt sted 1893 – 1895. Foran norddøren var der efter reformationen blevet bygget et våbenhus, året 1790 stod i dørfløjen. Kirken havde kalkmalerier fra slutningen af 1300- tallet. De bedst bevarede malede man en akvarel af, her var 4 motiver. 1. Skabelsesberetningen, 2. To hellige kvinder og en helgeninde med udslået hår, 3.Herren der velsigner den nøgne Adam, 4. Gud Herren. Kalkmalerierne var i gule og røde toner, vissengrønt, sort, gråt og hvidt. Arkitekt Andreas Clemmensen, der undersøgte kirken i 1893, har lavet en akvarel af kalkmalerierne og akvareller af kapellet. I 1895 blev kirken igen undersøgt denne gang af Jakob Kornerup.

Sankt Annæ Kapels kirkeklokker havde en historie at fortælle:

” Sijl på enj Pinj

Silja-Sö, Sølkje-Kapper,

Men injed Brö”

Denne lille remse er blevet fortolket på følgende måde. Gudhjemboerne spiste sild, brød var der ikke råd til, man ville hellere have silkekapper end brød.

 

I 1893 indviede man en ny kirke i Gudhjem, befolkningstallet i Gudhjem blev næsten fordoblet, da fæstningen på Christiansø, blev nedlagt i 1856. Pastor Looft og Lærer Niels Ingvar Jensen ville af med den gamle kirke, men der var modstand i sognet, ”Kapellets venner” kæmpede for at bevare den gamle kirke. Hortonom Stephan Nyeland og Læge Emil Hansen var anførere for modstanden, de henvendte sig til nationalmuseet og plæderede for kirkens bevarelse. Herefter fulgte en nøje opmåling af kirken, men resultatet blev en meter af kirkens mure blev bevaret. Kapellets venners klage blev desværre ikke udslagsgivende for myndighederne.

I 1895 begyndte man nedskrivningen af kirken, det krævede dynamit, væggene var meget tykke og solide. Gudhjemboere fortalte senere, hvordan kalkmalerierne regnede ned over området og vinduer og tagsten i området blev beskadigede.

Bornholms Museum tog den forgyldte tyske altertavle, der er fra 1400-tallet, prædikestolen m. himmel og mindetavlen fra Christian d. 8. besøg i Gudhjem i 1824.

I 1950’erne lykkedes det Provst Nepper-Christensen af få altertavlen og prædikestolen retur, de blev restaurerede af kunstmaleren Paul Høm. Himmelen og mindetavlen er stadig ikke kommet tilbage.

HENT FOLDEREN OM GUDHJEM KIRKE HER