En levende kirke, mangfoldig og i udvikling

Mangfoldig

+ Vi er en kirke, der rummer mennesker af mange slags med mange forskellige fortolkninger af kristendommen
+ Vi ønsker at tilbyde forskellige slags gudstjenester og aktiviteter

Levende

+ Vores kirke bygger på en stærk tradition og er samtidig hele tiden i bevægelse
+ Vi ønsker, at undersøge nye udtryksformer og arbejder ud fra den tanke, at vi lærer mindst lige så meget af at fejle som af vores succeser
+ Vi ønsker at inddrage andre i vores arbejde og at prioritere samarbejde med lokale mennesker og institutioner

Kirke

+ Det er vores kerneopgave som kirke at forkynde det kristne budskab og formidle den kristne tradition
+ Vi er et fællesskab af såvel lønnede som frivillige. Ansatte og frivillige har fælles ansvar for at løfte vores opgave som kirke
+ Vi ønsker, at gøre kristendommen og de kristne grundbegreber relevante og nærværende for mennesker

I udvikling

+ Vi ønsker, at flere skal komme i berøring med kirke og opleve kirken som relevant og nærværende i deres liv

DE NÆSTE GUDSTJENESTER

Kalender