En levende kirke, mangfoldig og i udvikling

Mangfoldig

+ Vi er en kirke, der rummer mennesker af mange slags med mange forskellige fortolkninger af kristendommen
+ Vi ønsker at tilbyde forskellige slags gudstjenester og aktiviteter

Levende

+ Vores kirke bygger på en stærk tradition og er samtidig hele tiden i bevægelse
+ Vi ønsker, at undersøge nye udtryksformer og arbejder ud fra den tanke, at vi lærer mindst lige så meget af at fejle som af vores succeser
+ Vi ønsker at inddrage andre i vores arbejde og at prioritere samarbejde med lokale mennesker og institutioner

Kirke

+ Det er vores kerneopgave som kirke at forkynde det kristne budskab og formidle den kristne tradition
+ Vi er et fællesskab af såvel lønnede som frivillige. Ansatte og frivillige har fælles ansvar for at løfte vores opgave som kirke
+ Vi ønsker, at gøre kristendommen og de kristne grundbegreber relevante og nærværende for mennesker

I udvikling

+ Vi ønsker, at flere skal komme i berøring med kirke og opleve kirken som relevant og nærværende i deres liv

KIRKEN SØGER NY ORGANIST.

Da vores dygtige organist søger nye muligheder er stillingen som organist i kirken ledig pr. 1. august 2021. Du kan læse opslaget her.

Her kan du læse lidt om vores nye præst, der blev indsat pinsedag, d. 23. maj.

DE NÆSTE GUDSTJENESTER

Kalender